Manipulaci si příbory zvládáte bez chyby a správné víno vyberete lépe než samotný sommeliér. Nezapomínejte ale také na konverzaci, která může setkání pozvednout na nezapomenutelný zážitek, nebo jej nenávratně zničit. Víte, jak být příjemným společníkem, kterého každý u stolu rád uvidí? Podívejme se na základní pravidla společenského chování.

Hostitel udává téma hovoru

Pokud jste hostitelem vy, leží na vás břemeno celé konverzace. Připravte si předem témata, o kterých se mohou bavit u stolu všichni. Každý rád přispěje svým zážitkem nebo názorem, ale musí mít co říct. Nadnášejte témata, debatujte a pokládejte otázky. Buďte však přirození a nechte konverzaci plynout, ať si hosté nepřipadají jako u výslechu.

Poznejte své hosty

Předem si o každém hostovi zjistěte nějaké informace. Jaké má koníčky, profesi a o co se zajímá. Každého potěší projevený zájem o jeho osobu. Mluvte více o vašich hostech, než sami o sobě a upřímně jim naslouchejte.

Mluviti stříbro mlčeti zlato

Pozor, ať se debata nezvrhne v monolog váš nebo některého z vašich hostů. Již Démokritos z Abdér řekl: „Je panovačné všechno rozprávět a nic nechtít slyšet.” Prostor vyjádřit se by měli dostat všichni hosté. Nikoho v jeho projevu nepřerušujte. V klidu počkejte, až dokončí svou historku a v případě potřeby převezměte slovo, nebo změňte téma.

Konverzační tabu

Vynechte nepříjemná témata. Patří mezi ně choroby, politické názory nebo události, které rozdělují veřejné mínění. Raději zvolte příjemnější témata, jako jsou rodina, úspěchy, cestování, koníčky, sport, kultura nebo počasí. Pokud se některý z vašich hostů rozpovídá o něčem, co ostatním není příjemné, buďte připraveni ho taktně přerušit.

Neverbální komunikace

Můžete být sebepozornějším posluchačem, ale vaše gesta vždy prozradí, jestli je váš zájem upřímný. Hlídejte si také svou mimiku a intonaci slov. Překřížené ruce a nohy na důkaz nesouhlasu, nepřítomný výraz či ironie v hlase do společenské konverzace rozhodně nepatří.

 

Konverzace u stolu by měla být odlehčená, přirozená a vtipná. Jezte pomalu, jídlo si vychutnávejte a povídejte si s ostatními u stolu. Nezapomeňte, že důležitější než přesná znalost všech druhů vidliček je vzpomínka na příjemné chvíle strávené v milé společnosti.